نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
گلبان ( ۱۰ )
خسروی ( ۳ )
میرماه ( ۳ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:دیداری شنیداری فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۴۷۸ رکورد از ۵۹۷۱۱ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :استخوان شناسی (به همراه مفاصل)
شماره راهنما :‭WE،۲۰۰،‮الف‬۷۴۹‮الف‬،۱۳۸۰‬
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۰‬.
ناشر :جیحون
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
مرکز :کتابخانه مرکزی
2.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :جنین شناسی پزشکی لانگمن
شماره راهنما :‭QS،۶۰۴،س۱۴۱ج،۱۳۸۷‬
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۷‬.
ناشر :تیمورزاده
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
مرکز :کتابخانه مرکزی
3.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :اصول بیماریها و بهداشت زنان کیستنر ‮‭۱۹۹۹‬
شماره راهنما :‭WP،۱۴۰،‮الف‬۵۷۸،۱۳۷۸‬
تاریخ نشر :‮‭۱۳۷۸‬.
ناشر :گلبان
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[ یک هزار و نهصد و نود ونه]
مرکز :کتابخانه مرکزی
4.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :بیماریهای زنان نواک ‮‭۲۰۰۲‬
شماره راهنما :‭WP،۱۰۰،ب۹۶۹،۱۳۸۲‬
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۲‬.
ناشر :گلبان
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[دو هزار و دو]
مرکز :کتابخانه مرکزی
5.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :معاینات بالینی و روش های گرفتن شرح حال با اطلس رنگی همراه با ‮‭CD‬
شماره راهنما :‭WB،۲۰۵،ب۲۵۴م،۱۳۸۶‬
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۶‬.
ناشر :اندیشه رفیع
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
مرکز :کتابخانه مرکزی
6.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :فیزیولوژی بدن انسان
شماره راهنما :‭QT،۱۴۰،پ۵۳۶ف،۱۳۸۷‬
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۷‬.
ناشر :یاوریان
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
مرکز :کتابخانه مرکزی
7.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :زیست سلولی و ملکولی لودیش ‮‭۲۰۰۸‬[دو هزار و هشت]: مرجع اعلام شده از سوی وزارت بهداشت...
شماره راهنما :‭QH،۵۸۱/۲،۹۵ز،۱۳۸۷‬
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۷‬.
ناشر :اندیشه رفیع
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
مرکز :کتابخانه مرکزی
8.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :خواندن فوری الکتروکاردیوگرام
شماره راهنما :‭WG،۱۴۰،۷۳۸د،۱۳۸۸‬
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۸‬.
ناشر :اندیشه رفیع
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
مرکز :کتابخانه مرکزی
9.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :تششخیص و پیگیری بالینی بیماری ها به کمک روش های آزمایشگاهی هنری- دیویدسون‮‭۲۰۰۷‬[دو هزار و هفت]: خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون
شماره راهنما :‭WH،۱۰۰،م۷۳۱ت،۱۳۸۶‬
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۶‬.
ناشر :اندیشه رفیع
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
مرکز :کتابخانه مرکزی
10.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :اصول بیوشیمی لنینجر
شماره راهنما :‭QU،۴،ل۶۸۸‮الف‬،۱۳۸۷‬
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۷‬.
ناشر :اندیشه رفیع
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
مرکز :کتابخانه مرکزی
11.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :معاینات بالینی و روش های گرفتن شرح حال با اطلس رنگی همراه با ‮‭CD‬
شماره راهنما :‭WB،۲۰۵،ب۲۵۴م،۱۳۸۶‬
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۶‬.
ناشر :اندیشه رفیع
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
مرکز :کتابخانه مرکزی
12.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :فیزیولوژی بدن انسان
شماره راهنما :‭QT،۱۴۰،پ۵۳۶ف،۱۳۸۷‬
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۷‬.
ناشر :یاوریان
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
مرکز :کتابخانه مرکزی
13.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :زیست سلولی و ملکولی لودیش ‮‭۲۰۰۸‬[دو هزار و هشت]: مرجع اعلام شده از سوی وزارت بهداشت...
شماره راهنما :‭QH۵۸۱/۲،۹۵ز،۱۳۸۷‬
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۷‬.
ناشر :اندیشه رفیع
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
مرکز :کتابخانه مرکزی
14.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :خواندن فوری الکتروکاردیوگرام
شماره راهنما :‭WG،۱۴۰،۷۳۸د،۱۳۸۸‬
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۸‬.
ناشر :اندیشه رفیع
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
مرکز :کتابخانه مرکزی
15.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :تششخیص و پیگیری بالینی بیماری ها به کمک روش های آزمایشگاهی هنری- دیویدسون‮‭۲۰۰۷‬[دو هزار و هفت]: خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون
شماره راهنما :‭WH،۱۰۰،م۷۳۱ت،۱۳۸۶‬
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۶‬.
ناشر :اندیشه رفیع
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
مرکز :کتابخانه مرکزی
16.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :اصول بیوشیمی لنینجر
شماره راهنما :‭QU،۴،ل۶۸۸‮الف‬،۱۳۸۷‬
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۷‬.
ناشر :اندیشه رفیع
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
مرکز :کتابخانه مرکزی
17.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :خواندن فوری الکتروکاردیوگرام
شماره راهنما :‭WG،۱۴۰،ک۲۷۸خ،۱۳۸۷‬
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۷‬.
ناشر :روشن کتاب
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[منبع الکترونیکی]
مرکز :کتابخانه مرکزی
18.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :بیماریهای دستگاه تنفس هاریسون ‮‭۲۰۰۵‬
شماره راهنما :‭WF،۱۴۰،/ب۹۶۹،۱۳۸۴‬
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۴‬.
ناشر :نوردانش
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[دو هزار و پنج]
مرکز :کتابخانه مرکزی
19.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :آندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیراف
شماره راهنما :‭WP،۵۰۵،‮الف‬۴۷۲آ،۱۳۸۰‬
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۰‬.
ناشر :گلبان
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
مرکز :کتابخانه مرکزی
20.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :ایمونولوژی
شماره راهنما :‭QW،۵۰۴،‮الف‬۹۹۱،۱۳۸۲‬
تاریخ نشر :‮‭۱۳۸۲‬.
ناشر :گلبان
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
مرکز :کتابخانه مرکزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو