نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
Mosby ( ۸۰ )
Rahrovan Teb ( ۶۶ )
Saunders ( ۶۲ )
McGraw-Hill ( ۴۵ )
Lippincott ( ۲۹ )
L.W.W ( ۲۸ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:دیداری شنیداری لاتین‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۱۶۱ رکورد از ۵۹۷۱۱ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
latin Audio visual materials
عنوان :The Physiological origins of heart sound & murmurs
شماره راهنما :‭WG,141.5,.A9,C929,1995‬
تاریخ نشر :1995.
ناشر :Blaufuss medical multimedia
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :کتابخانه مرکزی
2.
latin Audio visual materials
عنوان :9Echocardiography in tricuspid and pulmonic of prosthetic of +.prosthetic heart valves
شماره راهنما :‭WG,‮ ‬141.5.E2,‮ ‬M617,‮ ‬1989‬
ناشر :American College of Cardiology.
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :کتابخانه مرکزی
3.
latin Audio visual materials
عنوان :8Echocardiography in pericardial diseas
شماره راهنما :‭WG,‮ ‬141.5,‮ ‬.E2,‮ ‬M617,‮ ‬1989‬
تاریخ نشر :c1989.
ناشر :American College of Cardiology
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :کتابخانه مرکزی
4.
latin Audio visual materials
عنوان :Echocardiographic assessment of prosthetic heart valves
شماره راهنما :‭WG,‮ ‬141.5.E2,‮ ‬M617,‮ ‬1990‬
تاریخ نشر :c1990.
ناشر :American College of Cardiology
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :کتابخانه مرکزی
5.
latin Audio visual materials
عنوان :Understanding heart sounds and murmurs: with an introduction to lung sounds
شماره راهنما :‭WG,‮ ‬141.5.A9,‮ ‬T573u,‮ ‬2001‬
تاریخ نشر :: 2001.
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :کتابخانه مرکزی
6.
latin Audio visual materials
عنوان :Braunwald's heart disease: a textbook of cardiovascular medicine
شماره راهنما :‭WG,‮ ‬210,‮ ‬M537b,‮ ‬2008‬
تاریخ نشر :2008.
ناشر :Saunders
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :کتابخانه مرکزی
7.
latin Audio visual materials
عنوان :Atlas of mitral valve repair
شماره راهنما :‭WG,‮ ‬17,‮ ‬S263a,‮ ‬2006‬
تاریخ نشر :: 2006.
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :کتابخانه مرکزی
8.
latin Audio visual materials
عنوان :5Echocardiography in coronary heart disease
شماره راهنما :‭WG,‮ ‬141.5,‮ ‬.E2,‮ ‬M617,‮ ‬1988‬
تاریخ نشر :1988.
ناشر :American College of Cardiology
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :کتابخانه مرکزی
9.
latin Audio visual materials
عنوان :Interventional echocardiography
شماره راهنما :‭WG,‮ ‬141.5.E2,‮ ‬I61,‮ ‬1997‬
تاریخ نشر :c1997.
ناشر :Futura Pub
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :کتابخانه مرکزی
10.
latin Audio visual materials
عنوان :6Echocardiography in congenital heart disease in the adult
شماره راهنما :‭WG,‮ ‬141.5,‮ ‬.E,‮ ‬M617,‮ ‬1989‬
تاریخ نشر :c1989.
ناشر :American College of Cardiology
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :کتابخانه مرکزی
11.
latin Audio visual materials
عنوان :Heart sound an interactive ausculation tutorial
شماره راهنما :‭WG,‮ ‬141.5.A9,‮ ‬W493,‮ ‬2003‬
تاریخ نشر :2003.
ناشر :Lippincott Williams and Wilkins
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :کتابخانه مرکزی
12.
latin Audio visual materials
عنوان :Family health collection
شماره راهنما :‭WA,‮ ‬308,‮ ‬F198,‮ ‬1996‬
تاریخ نشر :: 1996.
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :کتابخانه مرکزی
13.
latin Audio visual materials
عنوان :Beyond heart sound
شماره راهنما :‭WG,‮ ‬141,‮ ‬B573,‮ ‬2000‬
تاریخ نشر :: 2000.
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :کتابخانه مرکزی
14.
latin Audio visual materials
عنوان :Clinical transesophageal echocardiography
شماره راهنما :‭WG,‮ ‬141.5.E2,‮ ‬C641,‮ ‬2002‬
تاریخ نشر :: 2002.
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :کتابخانه مرکزی
15.
latin Audio visual materials
عنوان :7Echocardiography and cardiomyopathies: dilated resttrictive and hypertrophic
شماره راهنما :‭WG,‮ ‬141.5.E2,‮ ‬M617,‮ ‬1989‬
تاریخ نشر :c1989.
ناشر :American College of Cardiology
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :کتابخانه مرکزی
16.
latin Audio visual materials
عنوان :Braunwald heart disease: A textbook of cardiovascular medicine (CD - ROM)
شماره راهنما :‭WG,‮ ‬210,‮ ‬M537b,‮ ‬1998‬
تاریخ نشر :1998.
ناشر :W. B. Saunders
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :کتابخانه مرکزی
17.
latin Audio visual materials
عنوان :Auscultation skills : breath & heart sounds.
شماره راهنما :‭WF,‮ ‬39,‮ ‬A893,‮ ‬2002‬
تاریخ نشر :c2002.
ناشر :Springhouse
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :کتابخانه مرکزی
18.
latin Audio visual materials
عنوان :First Aid [Electronic Resource]
شماره راهنما :‭WA,‮ ‬292,‮ ‬D633f,‮ ‬1997‬
تاریخ نشر :1997.
ناشر :Attica
نوع ماده :latin Audio visual materials
latin Audio visual materials
مرکز :کتابخانه مرکزی
19.
latin Audio visual materials
عنوان :Heart sounds basic cardiac auscultation
شماره راهنما :‭WG,‮ ‬141.5,‮ ‬.A9,‮ ‬W493,‮ ‬2003‬
تاریخ نشر :2003.
ناشر :Lippincott Williams and Wilkins
نوع ماده :latin Audio visual materials
[CD]latin Audio visual materials
مرکز :کتابخانه مرکزی
20.
latin Audio visual materials
عنوان :Interactive Electrocardiography [electronic resource]
شماره راهنما :‭WG,‮ ‬141.f9,‮ ‬M996i,‮ ‬1996‬
تاریخ نشر :1996.
ناشر :Ciba- Geigycorporation DXR- development Group, INC
نوع ماده :latin Audio visual materials
latin Audio visual materials
مرکز :کتابخانه مرکزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو